Obsah

Zpět

Městský úřad Slavkov u Brna vydává veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a stanovuje v rámci své působnosti přechodnou úpravu provozu na silnici z důvodu pořádání akce AusterlitCzHillCup

Vyvěšeno: 18. 5. 2017

Datum sejmutí: 5. 6. 2017

Zodpovídá: Hrachovinová

Zpět