Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 114x | 18.01.2017

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 81x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 78x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 73x | 18.01.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 77x | 08.02.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 70x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 68x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 66x | 08.02.2017

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (docx) Staženo: 118x | 13.02.2018

VŽP 01 Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin (pdf) Staženo: 135x | 13.02.2018

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 117x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 68x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 75x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (docx) Staženo: 83x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (pdf) Staženo: 76x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (docx) Staženo: 116x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (pdf) Staženo: 86x | 09.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (docx) Staženo: 116x | 22.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (pdf) Staženo: 103x | 22.02.2017

VŽP 07 Žádost o podvýpůjčku zahradního kompostéru Staženo: 18x | 19.02.2018

Stránka