Obsah

Formuláře ke stažení

Formuláře odboru hospodářsko-správního

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (doc) Staženo: 96x | 18.01.2017

HS 01 Přiznání k pop. kom. odpad osoba s trvalým pobytem v Rous. (pdf) Staženo: 67x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (doc) Staženo: 61x | 18.01.2017

HS 02 Přiznání k pop. kom. odpad osoba bez trvalého pobytu v Rous. (pdf) Staženo: 58x | 18.01.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (doc) Staženo: 58x | 08.02.2017

HS 03 Přihláška k místnímu poplatku za psa (pdf) Staženo: 54x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (doc) Staženo: 53x | 08.02.2017

HS 04 Zánik poplatkové povinnosti poplatku za psa (pdf) Staženo: 50x | 08.02.2017

Formuláře odboru výstavby a životního prostředí

VŽP 01 Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (doc) Staženo: 104x | 04.01.2017

VŽP 01 Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf) Staženo: 106x | 04.01.2017

VŽP 02 Žádost o vydání rybářského lístku (pdf) Staženo: 84x | 18.01.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (docx) Staženo: 59x | 09.02.2017

VŽP 03 Žádost o souhlas k povolení uzavírky - objížďky (pdf) Staženo: 63x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (docx) Staženo: 67x | 09.02.2017

VŽP 04 Žádost o souhlas k připojení sousední nemovitosti - sjezdu (pdf) Staženo: 60x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (docx) Staženo: 99x | 09.02.2017

VŽP 05 Žádost o souhlas k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (pdf) Staženo: 74x | 09.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (docx) Staženo: 94x | 22.02.2017

VŽP 06 Žádost o souhlas města s realizací stavebního záměru (pdf) Staženo: 89x | 22.02.2017

Formuláře odboru vnitřních věcí

VV 01 Dotaznik k uzavreni manzelstvi 2017 (pdf) Staženo: 65x | 12.02.2017

Stránka