Obsah

Platné vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2017

Vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu Staženo: 72x | 16.11.2017

Vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rousínova Staženo: 94x | 16.11.2017

Vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 85x | 16.11.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2015

Vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Staženo: 156x | 16.11.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2014

Vyhláška č. 6/2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her Staženo: 129x | 16.11.2017

Nařízení č. 1/2014 - Stanovení provozu a údržby autobusového nádraží, Staženo: 117x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2013

Vyhláška č. 2/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství Staženo: 129x | 16.11.2017

Nařízení č. 1/2013 - Tržní řád Staženo: 137x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2012

Vyhláška č. 3/2012 kterou se mění OZV č. 1/2012, o místních poplatcích Staženo: 142x | 03.01.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Staženo: 150x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného po Staženo: 112x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2010

Nařízení č. 1/2010 - Vymezení úseků, kde je možné parkovat pouze za úh Staženo: 128x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2010 - Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních ko Staženo: 128x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2009 - Stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel Staženo: 121x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2009

Vyhláška č. 3/2009, kterou se stanoví školský obvod Základní školy Rous Staženo: 95x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 2/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích m Staženo: 135x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2007

Vyhláška č. 1/2007 o zřízení Městské policie Rousínov Staženo: 102x | 03.01.2017

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie Staženo: 94x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2006

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útv Staženo: 92x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2005

Vyhláška č. 3/2005 Požární řád obce Staženo: 113x | 03.01.2017

Stránka