Obsah

Platné vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2017

Vyhláška č.1/2017 o nočním klidu Staženo: 24x | 10.07.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2016

Vyhláška č 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, Staženo: 128x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2015

Vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a Staženo: 84x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2014

Vyhláška č. 6/2014 o regulaci loterií Staženo: 85x | 03.01.2017

Nařízení č. 1/2014 - Stanovení provozu a údržby autobusového nádraží, Staženo: 73x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2013

Vyhláška č. 2/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 83x | 26.07.2017

Nařízení č. 1/2013 - Tržní řád Staženo: 82x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2012

Vyhláška č. 3/2012 kterou se mění OZV č. 1/2012, o místních poplatcích Staženo: 84x | 03.01.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Staženo: 90x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného po Staženo: 71x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2010

Nařízení č. 1/2010 - Vymezení úseků, kde je možné parkovat pouze za úh Staženo: 82x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2010 - Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních ko Staženo: 79x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2009 - Stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel Staženo: 70x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2009

Vyhláška č. 3/2009, kterou se stanoví školský obvod Základní školy Rous Staženo: 59x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 2/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích m Staženo: 87x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2007

Vyhláška č. 1/2007 o zřízení Městské policie Rousínov Staženo: 73x | 03.01.2017

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie Staženo: 59x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2006

Vyhláška č. 5/2006 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, Staženo: 73x | 26.07.2017

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útv Staženo: 61x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2005

Vyhláška č. 2/2005 stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany př Staženo: 59x | 03.01.2017

Stránka