Obsah

Platné vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení z roku 2016

Vyhláška č 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, Staženo: 81x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2015

Vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a Staženo: 50x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2014

Vyhláška č. 6/2014 o regulaci loterií Staženo: 49x | 03.01.2017

Nařízení č. 1/2014 - Stanovení provozu a údržby autobusového nádraží, Staženo: 46x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2013

Vyhláška č. 2/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného po� Staženo: 49x | 03.01.2017

Nařízení č. 1/2013 - Tržní řád Staženo: 49x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2012

Vyhláška č. 3/2012 kterou se mění OZV č. 1/2012, o místních poplatcích Staženo: 48x | 03.01.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Staženo: 56x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2011

Vyhláška č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného po Staženo: 41x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2010

Nařízení č. 1/2010 - Vymezení úseků, kde je možné parkovat pouze za úh Staženo: 46x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2010 - Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních ko Staženo: 48x | 03.01.2017

Nařízení č. 2/2009 - Stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel Staženo: 42x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2009

Vyhláška č. 3/2009, kterou se stanoví školský obvod Základní školy Rous Staženo: 39x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2008

Vyhláška č. 2/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích m Staženo: 56x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2007

Vyhláška č. 1/2007 o zřízení Městské policie Rousínov Staženo: 42x | 03.01.2017

Vyhláška č. 2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníka Městské policie Staženo: 36x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2006

Vyhláška č. 5/2006 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, Staženo: 41x | 03.01.2017

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útv Staženo: 37x | 03.01.2017

Vyhlášky a nařízení z roku 2005

Vyhláška č. 2/2005 stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany př Staženo: 35x | 03.01.2017

Vyhláška č. 3/2005 Požární řád obce Staženo: 46x | 03.01.2017

Stránka