Obsah

Informace o městě

MěstoStřed Rousínova Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu Rakovce 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce na 216. kilometru dálnice D1 z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Rousínov se stal přirozeným centrem okolních obcí. Jeho místními částmi jsou dnes Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice.

ŽidovskáŽije zde přes 5 600 obyvatel, kteří vyhledávají pracovní příležitosti v místních soukromých firmách, z nichž mnohé vyšly z tradic nábytkářské výroby v Rousínově. Velká část obyvatelstva využívá blízkosti krajského města Brna jak při výběru pracovních příležitostí, tak při vzdělávání a zábavě.

Další informace:
V roce 1920 byly založeny Spojené UP závody a.s. Brno, v letech největšího rozkvětu v roce 1938 zaměstnávaly  1700 pracovníků a byly největší nábytkárnou ve střední Evropě.

Vzdělávání zajišťuje v Rousínově základní škola spolu s mateřskou školou a v uměleckých oborech Základní umělecká škola Františka Sušila, která se významně podílí na kulturním životě Rousínova.

Dalšímu vzdělávání slouží Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, která převzala bývalé Střední a odborné učiliště nábytkářské. V současné době je v Rousínově pouze odloučené pracoviště praktické výuky. V malé míře, ale přece, pokračuje ve více než stoleté tradici odborného vzdělávání v Rousínově. Nabídka školy zahrnuje maturitní obory, učební obory a nástavbové studium.

KoupalištěVe městě i v jeho místních částech působí neziskové organizace, které se aktivně podílejí na využití volného času občanů města, vyvíjejí umělecké a sportovní aktivity, připravují dlouhodobé i jednodenní akce pro děti a mládež i pro návštěvníky města. Příkladem mohou být tělovýchovné jednoty ve všech místních částech Rousínova, které zajišťují sportovní vyžití mnoha zájemců, vzorně se starají o svá sportoviště i zařízení a poskytují je široké veřejnosti.

Příjemným osvěžením v letních horkých dnech může být návštěva letního koupaliště.

Uměleckými tělesy, která reprezentují Rousínov po České republice jsou pěvecký sbor Danielis, cimbálová muzika Kalečník, Smíšený pěvecký sbor Sušil, Smyčcový soubor při ZUŠ Františka Sušila, Malé hudební družení,  Divadelní ansámbl D.A.V.A. Nelze opomenout dětské pěvecké sbory ze Základní umělecké školy Františka Sušila, sbor Puntík složený z dětí z mateřské školy a sbor Slavíček ze základní školy.

ZáložnaPro kulturní vyžití celé aglomerace slouží budova Městského kulturního informačního centra Záložna s městskou knihovnou, veřejnou internetovou stanicí, se sály vhodnými ke společenským i soukromým akcím. V budově staré radnice stojící uprostřed Sušilova náměstí jsou výstavní prostory  využívané místními i mimorousínovskými tvůrci.

V místních částech Rousínova – v Kroužku, Čechyni, Rousínovci, Slavíkovicích i v Královopolských Vážanech – jsou místními občany udržovány tradiční krojované hody spojené s průvodem stárků a hodovou zábavou. Každá z místních částí také udržuje různé prastaré zvyky a tradice, kterými jsou např. obchůzka děvčat na Smrtnou neděli, velikonoční pomlázka a další.  

Ve městě rovněž přibývá soukromých firem, které nabízejí služby pro místní občany i návštěvníky města. Podnikatelské aktivity jsou podporovány místní samosprávou.