Obsah

Parkování uvnitř Sušilova náměstí - režim placeného stání

náměstí

 1. Stání je možné pouze v místech, označených dopravními značkami jako parkoviště, nebo, při splnění podmínek, vyhrazená parkoviště. Na ostatních místech je dopravním značením stání zakázáno! (Zóna zákazu stání)

 2. Na označených parkovištích je od pondělí do pátku, od 7:00 hod. do 18:00 hod., dovoleno,

 • stání prvních 30 minut zdarma; řidič musí ve vozidle při začátku stání viditelně umístit parkovací kotouč a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit, 

 • stání více než 30 minut – úhrada placeného stání prostřednictvím parkovacích automatů nebo parkovací karty (vydávají Městské služby Rousínov, Sušilovo náměstí 422/46),

 1. Stání v jiné době než pod bodem č. 2 - stání je dovoleno pouze na označených parkovištích, bez nutnosti umístění parkovacího kotouče a bez úhrady placeného stání.

Piktogram

 • dodržování dopravního značení bude pravidelně kontrolováno Městskou policií Rousínov

 • nakupování v obchodech je ve smyslu silničního zákona stáním, nikoliv zastavením, jak se nás někteří řidiči snaží marně přesvědčit. Stání vozidel naproti hasičské stanice a řeznictví u potoka ve spodní části náměstí nebude tolerováno

 • ceník placeného stání zde

 • nařízení města ke stání za úhradu

Usnesením rady města dojde s účinností od 1. 7. 2017 k těmto změnám:
 • rozšíření doby stání zdarma; namísto 30 minut bude  možné bez úhrady parkovného využit ke stání zdarma prvních 60 minut - i nadále s použitím parkovacího kotouče (nastavení doby příjezdu)
 • posunuje se ranní hodina, od kdy bude stání podléhat zpoplatněnému parkovacímu režimu. Namísto současných 7:00 hod. bude možné bez úhrady parkovného nebo manipulace s pakovacím kotoučem stát do 8:00 hod. Od 8:00 hod. bude nutné buď uhradit parkovné, nebo využít první hodinu státní zdarma za použití parkovacího kotouče (viz předchozí odrážka). Ve svém důsledku to znamená, že bude možné zdarma parkovat až do 9:00 hod. a odpoledne opět již od 16:00 hod.
 • mění se cena parkovného. Namísto současných 5,- Kč/hod. bude parkovné zvýšeno na 10,- Kč/hod.

 

  zpět na MP Rousínov