Obsah

Parkování uvnitř Sušilova náměstí - režim placeného stání

Parkování uvnitř Sušilova náměstí

  1. Stání je možné pouze v místech, označených dopravními značkami jako parkoviště, nebo, při splnění podmínek, vyhrazená parkoviště. Na ostatních místech je dopravním značením stání zakázáno! (Zóna zákazu stání)

  2. Na označených parkovištích je od pondělí do pátku, od 8:00 hod. do 17:00 hod., dovoleno,

  • stání prvních 60 minut zdarma; řidič musí ve vozidle při začátku stání viditelně umístit parkovací kotouč a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit, 

  • stání více než 60 minut – úhrada placeného stání prostřednictvím parkovacích automatů nebo parkovací karty (vydávají Městské služby Rousínov, Sušilovo náměstí 422/46),

  1. Stání v jiné době než pod bodem č. 2 - stání je dovoleno pouze na označených parkovištích, bez nutnosti umístění parkovacího kotouče a bez úhrady placeného stání.

Parkovací kotouč

  • parkovné 10,- Kč/hod.

  • od 8:00 hod. (Po-Pá) je nutné buď uhradit parkovné, nebo využít první hodinu státní zdarma za použití parkovacího kotouče (viz výše). Ve svém důsledku to znamená, že je možné zdarma parkovat až do 9:00 hod. a odpoledne opět již od 16:00 hod.

  • dodržování dopravního značení bude pravidelně kontrolováno Městskou policií Rousínov
  • nakupování v obchodech je ve smyslu silničního zákona stáním, nikoliv zastavením, jak se nás někteří řidiči snaží marně přesvědčit. Stání vozidel naproti hasičské stanice a řeznictví u potoka ve spodní části náměstí nebude tolerováno

Obsah stránky vytvořil a spravuje: str. Petr Minařík

  zpět na MP Rousínov