Obsah

Kde nás najdete - služebna, další potřebné kontakty

 

Profesiogram zaměstnanců městské policie

 • strážník Petr Minařík
  • policejní praxi zahájil v r. 1991 u Pohraniční policie, v rámci základní vojenské služby

  • od r. 1993 byl ve služebním poměru u Policie České republiky

   • u služby pořádkové policie začínal na základním útvaru jako řadový policista a prošel služebním postupem přes další pozice

   • služební poměr ukončil v r. 2007 na specializovaném kontrolně metodickém pracovišti pořádkové policie krajského ředitelství, kde dosáhl služební hodnosti vrchní komisař s hodností kapitán

  • v řadách městské policie začal působit v r. 2008

  • u Městské policie Rousínov je zaměstnaný od r. 2011, kde byl až do r. 2016 jediným strážníkem

 • strážník Soňa Janečková
  • celoživotně pracovala v oblasti školství a speciálního školství

  • i přes absenci předchozí policejní praxe nebo právních disciplín se jí cíleným úsilím podařilo po fyzicky i znalostně náročné rekvalifikaci splnit přísná kritéria a u Ministerstva vnitra získat odbornou způsobilost, vyžadovanou zákonem o obecní policii

  • jako strážník působí od r. 2016, od samého počátku u Městské policie Rousínov

 • strážník Ing. Pavel Kučera
  • od 1. 1. 2018 pověřený zastupitelstvem města plněním některých úkolů při řízení městské polici

  • v pracovním poměru u Městské policie Rousínov od 1. 5. 2017

  • plné postavení, oprávnění a pravomoci strážníka získal po úspěšném absolvování rekvalifikačního kursu a složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí MV ČR v červenci r. 2017

  • dříve působil ve služebním poměru u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Územní odobor  Vyškov

Obsah stránky vytvořil a spravuje: str. Petr Minařík

zpět na MP Rousínov