Obsah

Vyjádření k dotačnímu programu "Dešťovka"

Typ: ostatní
Vážení občané,
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v měsíci dubnu letošního roku dotační program „Dešťovka“. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Jednou z podporovaných aktivit je (1.5.B) akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů; konkrétní dílčí aktivitou pak pořízení (1.5.B.1) systémů pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem. Aby obec spadala do oblasti „ohrožené suchem“, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
• V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji (nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.).
• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce


Město Rousínov ani jednu z těchto podmínek nesplňuje, a proto dle definice výše nespadá do oblasti „ohrožené suchem“.

Bližší informace o programu „Dešťovka“ najdete v přiložené „Výzvě č. 6/2017“ nebo  https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/

Výzva 6/2017


Příloha

Vytvořeno: 10. 5. 2017
Poslední aktualizace: 10. 5. 2017 07:07
Autor: Odbor VŽP