Obsah

Oznámení občanům - Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Typ: ostatní
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III.třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů co by soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Z pravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji. Žádáme občany, aby se s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Vytvořeno: 4. 10. 2017
Poslední aktualizace: 20. 10. 2017 23:14
Autor: Hladká