Obsah

Zprávy

Uzavírka silnice Rousínov - Slavkov u Brna dne 28.5.2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA jako příslušný silniční správní úřad oznamuje, že na základě žádosti Moto Klubu Austerlitz povoluje úplnou uzavírku silnice III/0476 Rousínov – Rousínovec – Slavkov v délce cca 4 km, v k. ú. Slavkov u Brna v termínu od 28.05.2017 od 0:00 h do 28.05.2017 do 16:00 h v rámci akce: „Pořádání závodů do vrchu malých historických motocyklů.“
Objízdná trasa: je stanovena po silnici III/0476 do Rousínova, dále po II/430 po křižovatku se silnicí III/3836 přes obec Velešovice, a dále na silnici I/50 ve směru do Slavkova u Brna. Ve Slavkově u Brna povede objízdná trasa po silnici III/0501.
Délka objížďky: cca 9,5 km.
celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Odbor VŽP

Omezení provozu na ulicích Za Záložnou a U mlýna

Odbor VŽP dává na vědomí občanům, že ve dnech od 22. do 24. května 2017 budou probíhat práce na úpravě povrchů komunikací po výstavbě kanalizace v ulicích Za Záložnou a U mlýna. Průjezd těchto ulic bude částečně omezen činností pracovních strojů. Ve středu 24. května bude probíhat pokládka asfaltových živic a provoz bude vyloučen úplně. Současně bude probíhat předlažďování dvora základní školy na Tyršové a vjezd do dvora bude uzavřen. Upozornění se převážně týká rodičů, kteří přivážejí své děti do ZŠ Tyršova.
celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: VŽP

Město Rousínov má turistickou známku

Město Rousínov má novou turistickou známku s motivem připomínajícím orbu císaře Josefa II. u Slavíkovic v roce 1769. Známka je vydána pod č. 2384 a zájemci si ji mohou zakoupit na podatelně MěÚ Rousínov za 35 Kč. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor:

Vyjádření k dotačnímu programu "Dešťovka"

Vážení občané,
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v měsíci dubnu letošního roku dotační program „Dešťovka“. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Jednou z podporovaných aktivit je (1.5.B) akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů; konkrétní dílčí aktivitou pak pořízení (1.5.B.1) systémů pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem. Aby obec spadala do oblasti „ohrožené suchem“, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
• V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji (nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.).
• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce

celý text

ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: Odbor VŽP

Změna termínů svozů směsného komunálního odpadu od občanů od 1. 5. 2017

Od 1.5.2017 dochází ke změně termínů svozů směsného komunálního odpadu od občanů viz příloha. celý text

ostatní | 9. 5. 2017 | Autor: Odbor VŽP

Hlášení městského rozhlasu

05.05.2017 celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor: Hrachovinová

Příměstské tábory

Město Rousínov nabízí dětem účast na příměstských táborech. Podrobnosti a termíny táborů jsou v příloze. celý text

ostatní | 3. 5. 2017 | Autor: SOCV

Poděkování Jednotce sboru doborovolných hasičů Rousínov

Ředitel vyškovského uzemního odboru Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje plk. Ing. Václav Kovář poděkoval starostovi města Rousínova za skvělou práci rousínovských hasičů z Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří zasahovali 2. dubna 2017 při likvidaci požáru lesa v k. ú. Hostěnice. celý text

ostatní | 3. 5. 2017 | Autor: TAJ

Poděkování návštěvníkům webových stránek města

Vážení občané a návštěvníci webových stránek města Rousínova,

velmi nás těší Váš zájem o nový web našeho města, který je v provozu teprve 4 měsíce. Vaši spokojenost dokládá desetitisícová průměrná měsíční návštěvnost stránek. K dnešnímu dni (3. 5. 2017) navštívilo stránky více než 40 500 uživatelů.
Věříme, že Vám nový web přináší potřebné a zajímavé informace. Zavazuje nás to k tomu, abychom v tom i nadále pokračovali a stránky vylepšovali tak, aby každý jejich návštěvník našel snadno „to svoje“. V nejbližší době pro Vás připravujeme např. rezervační systém pro některé pronajímané prostory města.
Jsme vděčni i za podněty, které nám k vylepšení stránek dáváte. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Za realizační tým P. Hrachovinová, E. Škrobová, M. Tlčik
celý text

ostatní | 3. 5. 2017 | Autor: Škrobová

Uzavírka ulice Trnečkova

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují občanům, že z důvodu plánované rekonstrukce kanalizace na ul. Trnečkova v Rousínovci, bude nutné tuto komunikaci uzavřít. Úplná uzavírka provozu části ulice Trnečkova potrvá od 01.05. do 02.07.2017. celý text

ostatní | 2. 5. 2017 | Autor: Vedoucí VŽP

Vyhodnocení soutěže o „Nejkurióznější nález odpadku“ 2017

Dnes byla před budovou MěÚ v Rousínově předána vedoucím odboru VŽP a TAJ cena za „Nejkurióznější nález odpadku“ při úklidu v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si v Rousínově". Cenu získaly děti z Rousínovce, za odpadky na fotografii s číslem 11,"Snídaně v trávě" foto J. Pernicová, nápad a text N. Pařízková. Všechny přihlášené kuriózní nálezy můžete shlédnout v naši fotogalerii. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník. celý text

ostatní | 13. 4. 2017 | Autor: TAJ

European Data Project s.r.o. informuje rousínovské občany

Město Rousínov se obrátilo na naši firmu s prosbou, abychom rousínovským občanům objasnili své záměry týkající se využití bývalé administrativní budovy firmy JITONA a.s. na Tománkově ulici.
Velmi rádi tedy využíváme tuto nabídku a předáváme všem rousínovským občanům informace. celý text

ostatní | 5. 4. 2017 | Autor: TAJ
#

Bezdrátové wifi připojení k internetu

Vážení spoluobčané, dnešním dnem je Vám k dispozici v celé budově MěÚ v Rousínově bezdrátové wifi připojení k internetu. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem. celý text

ostatní | 29. 3. 2017 | Autor: TAJ
#

Přerušení provozu sběrného dvora

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit na přerušení provozu sběrného dvora v Rousínově, Krejčířova 28 z důvodu stavebních prací souvisejících s jeho rozšířením a modernizací.

Termín přerušení provozu od 18.4.2017
Předpokládaný termín zahájení provozu: 15.7.2017

Dle potřeby můžete využívat další sběrné dvory RESPONO,a.s. ve vašem okolí:

Sběrný dvůr ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469
Po, St 13.00 – 18.00 hod, So 8.00 – 12.00 hod

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 16
Út, Čt 8.00 – 17.00 hod, So 8.00 – 12.00 hod
Bližší informace na www.respono.cz a ve Zpravodaji města Rousínova.

Děkujeme za pochopení. Respono, a.s. a Město Rousínov
celý text

ostatní | 28. 3. 2017 | Autor:
#

Plavčíci na koupališti v Rousínově

Městské služby nabízí 2 studentům práci plavčíků na koupališti v Rousínově. V období červen – srpen, zahájení sezony bude upřesněno. Podmínkou je dosažení minimálně 18 let věku a absolvování kurzu pro plavčíky. Termín přihlášení do 31. 5. 2017, kurz proběhne začátkem června. Bližší informace v kanceláři MS Rousínov, Sušilovo nám. 422/46, tel. 517 371 438, 604 454 965, e-mail. hulka@rousinov.cz celý text

ostatní | 28. 2. 2017 | Autor: Hůlka
Ukliˇmě svět, ukliďmě Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si v Rousínově

Chystáme se připojit k hlavnímu úklidovému dni v celé ČR 08.04.2017. Organizátorem akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody. Město Rousínov se zaregistrovalo do letošní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jako hlavní organizátor úklidových akcí, které budou probíhat pod vedením dalších dobrovolníků, tak jak tomu bylo v Rousínově v minulých letech. Loni se jarního úklidu zúčastnilo v celé ČR 86 000 lidí. celý text

ostatní | 16. 2. 2017 | Autor: Odbor VŽP

Informace MěÚ

Do sekce úřad, pod odbor Výstavby a životního prostředí byly přidány termíny svozů komunálního odpadu od občanů v r. 2017 - do 30. 4. 2017
Byla přidána nová anketa - Jste pro zavedení tradice oceňování osobností města Rousínova?
celý text

ostatní | 10. 2. 2017 | Autor: Tlčik

Informace k uzavření pobočky České spořitelny v Rousínově

Mezi lidmi se šíří mylné informace, že město, respektive starosta města, chtěl zvýšit nájemné a to byl důvod uzavření pobočky České spořitelny v Rousínově. Tato informace se nezakládá na pravdě. Město Rousínov prostřednictvím Městských služeb má uzavřenou pětiletou smlouvu o nájmu s Českou spořitelnou až do konce roku 2017. Ze strany České spořitelny nebyl nikdy vznesen požadavek na jednání ohledně výše nájemného za pronájem prostor pro pobočku. Výše nájemného nebyla nikdy prezentována jako problém pro pokračování činnosti pobočky v Rousínově. Město Rousínov v průběhu posledních dvou let na jednání se zástupci České spořitelny jednoznačně trvalo na zachování pobočky v Rousínově, což bylo ze strany České spořitelny vždy potvrzeno s tím, že je to i v jejich zájmu.
Informace o uzavření pobočky přišla ze strany České spořitelny, což dokládáme přiloženou odpovědí ombudsmanky České spořitelny paní Renaty Doudové na zaslané vyjádření nesouhlasu s uzavřením pobočky v Rousínově dne 4. 1. 2017 ze strany města. celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor: TAJ

Mobilní aplikace - V OBRAZE pro Rousínov - od 16.1.2017

Chcete mít k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE. celý text

ostatní | 13. 1. 2017 | Autor: Tlčik

Zasílání novinek z webových stránek

Město Rousínov od 4.1.2017 zprovoznilo nové webové stránky. Pokud máte zájem o zasílání novinek, zadejte prosím svůj email v pravém sloupci na našich stránkách. celý text

ostatní | 6. 1. 2017 | Autor: Hrachovinová

Schůzky občanů s vedením města

Schůzky občanů celý text

ostatní | 3. 1. 2017 | Autor: Hrachovinová

Sdělení ministerstva životního prostředí

Sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrolám domácností od 01.01.2017 provozujících spalovací zdroje na pevná paliva s výkonem od 10 do 300kW (mohou provádět obce s rozšířenou působností – Vyškov). celý text

ostatní | 3. 1. 2017 | Autor: Pekařík

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Rousínově proběhne ve dnech od 2. do 15. ledna 2017 . Koledníci budou mít s sebou zapečetěné pokladničky a průkaz totožnosti. celý text

ostatní | 21. 12. 2016 | Autor: Správce Webu