Obsah

Aktuality

19.10.2017

Hlášení městského úřadu

18.10.2017

Detail

06.10.2017

Spuštění nového modulu - rozklikávací rozpočet

Vážení spoluobčané, dnešním dnem spouštíme na našich webových stránkách další nový modul - rozklikávací rozpočet Města Rousínova. Modul je umístěn v pravém sloupci. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem.

Detail

04.10.2017

Oznámení občanům - Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III.třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů co by soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Z pravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji. Žádáme občany, aby se s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Detail

26.09.2017

Poděkování 100 000 návštěvníkům webových stránek města

Vážení občané a návštěvníci webových stránek města Rousínova, velmi nás těší Váš zájem o nový web našeho města, který je v provozu necelých 9 měsíců. Vaši spokojenost dokládá více než jedenáctitisícová průměrná měsíční návštěvnost stránek. K dnešnímu dni (26. 9. 2017) navštívilo stránky 100 000 uživatelů. Věříme, že Vám nový web přináší potřebné a zajímavé informace. Zavazuje nás to k tomu, abychom v tom i nadále pokračovali a stránky vylepšovali tak, aby každý jejich návštěvník našel snadno „to svoje“. V nejbližší době pro Vás připravujeme rozšíření rezervačního systému pro další prostory města a klikací rozpočet. Jsme vděčni i za podněty, které nám k vylepšení stránek dáváte. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Za realizační tým P. Hrachovinová, E. Škrobová, M. Tlčik

Detail

21.09.2017

Spuštění nového modulu - rezervační systém

Vážení spoluobčané, dnešním dnem je Vám k dispozici nový modul rezervačního systému. Modul je umístěn v pravém sloupci, v sekci Servis pro občany. V prvním kroku pilotně na svatební obřady, v dalších dnech připravujeme rozšíření rezervačního systému na možnost rezervace malého sálu a přísálí v Záložně. Následovat bude možnost rezervace sportovní haly a tělocvičny na Tyršově ulici. Věříme, že Vás tento krok potěší, jako jedna z dalších našich aktivit být otevřeným a vstřícným úřadem.

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

12.10.2017

Vzpomínka na Loučení s prázdninami ve Vítovicích

V sobotu 26. srpna byl Sokolák ve Vítovicích plný dětí! (foto Hana Richterová)

Detail

09.10.2017

Vítovický žleb - Memoriál Milana Audyho

Neděle 24. září patřila závodníkům na kolech, kteří poměřili své síly na trase z Vítovic na Kalečník. (Foto Hana Richterová)

Detail

06.10.2017

Václavské hody Slavíkovice

V sobotu 30. září slavili hody ve Slavíkovicích. Stárkovalo dvanáct krojovaných párů a děti zatančily Moravskou besedu. Odpoledne i večer hrála dechová hudba Bílovčanka. (Foto Miroslava Vymětalová)

Detail